جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

رزمایش مردمی#مواسات - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

رزمایش مردمی#مواسات

جهت مشارکت در این طرح و کمک به رفع مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر ناشی از شیوع ویروس کرونا،  یک شماره حساب و یک شماره کارت معین برای جمع آوری کمک ها در رزمایش مردمی مواسات، همدلی و کمک مومنانه در نظر گرفته شده است.
کمک های نقدی در شماره حساب 0113545012003  و شماره کارت  6037997599106508 بانک ملی شعبه فرهنگ رشت جمع آوری می شود.