جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

راهیان نور(اعزام دانش آموزان شهرستان رشت به مناطق عملیاتی غرب کشور) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

راهیان نور(اعزام دانش آموزان شهرستان رشت به مناطق عملیاتی غرب کشور)

اعزام دانش آموزان شهرستان رشت به مناطق عملیاتی غرب کشور

نوع : تولید ویژه عکس

موضوع : اجتماعی