رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

راهـزنان وقـت را بشناسیـد - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهـزنان وقـت را بشناسیـد

راهـزنان وقـت را بشناسیـد


یکی از اصول مهم مدیریت زمان اصل ۲۰ ۸۰ است، یعنی از ۲۰ درصد زمان برای انجام ۸۰ درصد کارهایت استفاده کنید.
موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به تشخیص کارهای مهم است که از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته تقسیم می شوند:
کارهای مهم و فوری: این کارها خود به خود انجام می گیرد.
کارهای مهم و غیر فوری: این دسته کارهایی هستند که افراد موفق و ناموفق را از هم جدا می کنند و معمولا افراد ناموفق آن را به تعویق می اندازند.
کارهای فوری و غیر مهم: این کارها در جهت اهداف انسان نیستند اما انجام می شود.
کارهای کم اهمیت و غیر ضروری: بعضی افراد به خاطر ناتوانی در انجام کارهای مهم و فوری ( گاهی برای تفنن و گاهی برای فرار از تمرکز حواس ) خود را به این کارها سرگرم می کنند.
▪ موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به انتخاب بین کارهای مهم و غیر مهم است، پس برای موفقیت تحصیلی:
از کارهای غیر مهم صرف نظر کنید.
کارها را اولویت بندی کنید.
راهزنان وقت را بشناسید.
راههای ایجاد وقت را یاد بگیرید.

▪ راهزنان وقت:
صحبتهای کم اهمیت
میهمانان ناخوانده
مطالعه مطالب کم اهمیت و غیرضروری
روشهای غیر صحیح و عادات نادرست مطالعه
تلفنهای مزاحم و غیر ضروری
نداشتن انضباط کاری
سستی و بی ارادگی در تصمیم گیری
دوباره کاری
ناتوانی " نه " گفتن به خواسته های نابجا
نداشتن تمرکز حواس
عادت امروز و فردا کردن
ترس از شکست

▪ راههای ایجاد وقت:
زنده کردن وقت مرده ( مثل زمانهایی که در انتظار هستیم، زمانی که در اتوبوس می گذرد و ... )
انجام کارها به طور همزمان
تنظیم کردن وقت خواب
کنترل بیشتر روی وقت تفریح
نه گفتن به درخواست های غیر مهم
عقب انداختن کارهای غیر مهم

خبرگزاری ایسنا