جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

راز زندگی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راز زندگی

راز زندگی


غنچه با دل گرفته گفت:

زندگی

لب زخنده بستن است

گوشه ای درون خود نشستن است

گل به خنده گفت:

زندگی شکفتن است

با زبان سبز، راز گفتن است*

گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه

باز هم به گوش می رسد....

تو چه فکر می کنی؟

راستی کدام یک درست گفته اند؟

من که فکر می کنم

گل به راز زندگی اشاره کرده است

هر چه باشد او گل است

گل یکی  دو پیرهن

 بیش تر ز غنچه پاره کرده است!

 

قیصر امین پور

 

*این درختانند هم چون خاکیان

دست ها بر کرده سوی آسمان

با زبان سبزو با دست دراز

از ضمیر خاک می گویند راز

مولوی

تنظیم: خرازی

 منبع: تبیان