جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

رادیو برون مرزی تالشی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رادیو برون مرزی تالشی

رادیو برون مرزی تالشی


معرفی رادیو تالشی:

طرح اولیه ایجاد رادیو تالشی در سال 1379 مطرح و پس از طی گردشکار اداری از سال 1380 با جذب نیروی انسانی شروع به برنامه ریزی اولیه نموده و بالاخره از شهریور 1383 رسما با نیم ساعت برنامه بر روی آنتن رفت.پس از پخش 2 سال برنامه به دنبال تقاضاها در خصوص افزایش زمان برنامه از سوی مخاطبین داخلی و خارجی ،از سال 1386 زمان برنامه از نیم ساعت به یک ساعت افزایش یافت که هم اینک هر روز از ساعت 5 الی 6 عصر از موج MW ، 702 از فرستنده کیاشهر برای حوزه جمهوری آذربایجان پخش می گردد.این برنامه اهدافی با درونمایه فرهنگی دارد و به دنبال ترسیم چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران و اخبار و اطلاعات آن برای مسلمانان کشور جمهوری آذربایجان است.رونمایی چهره واقعی استکبار و صهیونیسم جهانی از دیگر اهداف این رادیو است.ارایه دیدگاه ،نظرات ،پیشنهادات و انتقادات سازنده موجب خوشحالی مسئولین و غنای برنامه خواهد شد .

طرح اولیه ایجاد رادیو تالشی در سال 1379 مطرح و پس از طی گردشکار اداری از سال 1380 با جذب نیروی انسانی شروع به برنامه ریزی اولیه نموده و بالاخره از شهریور 1383 رسما با نیم ساعت برنامه بر روی آنتن رفت.پس از پخش 2 سال برنامه به دنبال تقاضاها در خصوص افزایش زمان برنامه از سوی مخاطبین داخلی و خارجی ،از سال 1386 زمان برنامه از نیم ساعت به یک ساعت افزایش یافت که هم اینک هر روز از ساعت 5 الی 6 عصر از موج MW ، 702 از فرستنده کیاشهر برای حوزه جمهوری آذربایجان پخش می گردد.این برنامه اهدافی با درونمایه فرهنگی دارد و به دنبال ترسیم چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران و اخبار و اطلاعات آن برای مسلمانان کشور جمهوری آذربایجان است.رونمایی چهره واقعی استکبار و صهیونیسم جهانی از دیگر اهداف این رادیو است.ارایه دیدگاه ،نظرات ،پیشنهادات و انتقادات سازنده موجب خوشحالی مسئولین و غنای برنامه خواهد شد .