سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

دیدن تلویزیون حدی داره - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دیدن تلویزیون حدی داره

Loading the player...

دانلود

 
در دنیای امروز نمیتوان کودکان را به طور کلی از تماشای تلویزیون منع کرد. اما باید آن را کنترل کرد. برای این کار اولاً به کودک اجازه داده شود برنامههای مربوط به خودش را تماشا کند.
انگیزه کودکان از نشستن در پای تلویزیون با انگیزه بزرگترها فرق دارد. بزرگترها غالباً برای سرگرمی به تماشای تلویزیون میپردازند، ولی کودکان ضمن اینکه طالب سرگرمی هستند، غالباً برای فهمیدن دنیای اطراف به تلویزیون مینگرند.
معمولاً کودکان از دو سالگی تماشای فیلمهای کارتونی را شروع و تقریباً در شش سالگی به تماشای تلویزیون عادت میکنند. یعنی قبل از اینکه به مدرسه بروند، با تلویزیون دوست میشوند.
قدرتنماییهای ستارهها و قهرمانان خیالی فیلمها به کودکان اینطور تلقین میکند که هر کس قدرت بیشتری دارد، حق با اوست و او فقط به هدف میرسد و با زور است که میتوان هر چیزی و هر خواستهای را به دست آورد.
قصه های گل آقا,دیدن تلویزیون حدی داره, کودک و خانواده, نمایش کودکانه, نمایش عروسکی,تفریحات سالم, تماشای تلویزیون