سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

دیدار مردم گیلان با رهبر معظم انقلاب - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مردم گیلان با رهبر معظم انقلاب

دیدار مردم گیلان با رهبر معظم انقلاب


جمعی از مردم گیلان دیروز به همراه قشرهای مختلف مردم از استان های مازندران – گلستان و کهکیلویه و بویراحمد به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند .رهبر معظم انقلاب اسلامی دراین دیدار تأکید کردند:مردم برای تحقق اهداف خود و ناکام ماندن دشمن، باحضور پرشور و گرم در انتخابات،زمیان نامزدهایی که شورای نگهبان براساس معیارهای قانون معرفی می کند،انسانی شایسته را انتخاب کنند که بتواند بهترازدیگر نامزدها،بارسنگین عزت وپیشرفت کشور را به دوش بکشد وبه جلو ببرد. حضرت آیت الله خامنه ای انتخابات ماه آینده را مهمترین مسئله کنونی کشور خواندند وبا اشاره به تأثیرات کوتاه مدت،و بلندمدت این رویداد خاطرنشان کردند: دراین انتخابات یک نفربا رأی ملت،مدت 4 سال برسرنوشت ومسائل عمده کشور حاکم می شود اما برخی تصمیمات وکارهای خوب یاغیرخوب این فرد،می تواند حتی در 40سال آینده برکشورتأثیرگذار باشد واین واقعیت، نشان می دهد که انتخابات ریاست جمهوری،چقدرمهم است. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه دشمنان در قبال این انتخابات اهدافی کاملاً مغایر با اهداف ملت ایران را دنبال می کنند افزودند: مردم ایران به دنبال فرد اصلحی هستند که کشوررا با سرعت بیشتری درعرصه های مادی ومعنوی به پیش ببرد و ضمن حل مشکلات موجود وایجاد زندگی بهترومرفه تر،عزت و استقلال ایران را درپرتو«شوروشوق وامید مردم» ارتقا بخشد. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به عملکرد هفته های اخیر «شبکه بزرگ رسانه ها و خبرگزاریهای صهیونیستی» افزودند بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور، بزرگنمایی مشکلات،القای یأس و ناامیدی درباره حل مشکلات و تاریک جلوه دادن آینده ملت ازجمله روشهایی است که شبکه بزرگ دروغ پردازی و تحریف، برای بی رونق کردن انتخابات ایران در دستور کار خود قرار داده است. ایشان در نوعی جمع‌بندی درباره نتیجه رویارویی ملت و دشمنان در عرصه انتخابات افزودند: آنطور که ما مردم ایران را شناخته ایم و لطف و فضل الهی را تجربه کرده ایم، ملت در این نوبت نیز، افتخار دیگری بر افتخارات خود می افزاید و مشت محکمی به دهان دشمن خواهد زد. رهبر انقلاب در ادامه سخنان خود در نگاهی اجمالی به معیارهای انتخاب نامزد اصلح گفتند : تا قبل از انتخابات در این زمینه نکات لازم را بیان خواهم کرد اما نکته مهم این است که برای انتخاب خوب و درست، باید معیارها را شناخت و با مشورت وتفکر،ودست یافتن به حجت شرعی،نامزد اصلح راانتخاب کرد. حضرت آیت الله خامنه ای بااشاره به آمدن افراد متعددبه صحنه نامزدی انتخابات افزودند: شورای محترم نگهبان که ازانسانهای پرهیزکار،متقی و آگاه تشکیل شده براساس وظایف قانونی خود،کسانی راکه برای ریاست جمهوری صالح هستند به مردم معرفی می کنند ومردم از میان نامزدهای معرفی شده، کسی را که صالح تراست وبیشتربه دردملت می خوردانتخاب خواهندکرد. حضرت آیت الله خامنه ای باردیگر بر پایبندی وتبعیت کامل از قانون تأکید کردند وافزودند:عمل به قانون معیاری بسیارخوب ووسیله ای برای آرامش وآسایش ملت وحفظ وحدت ملی است وبه هیچ دلیلی نباید کسی از آن تخطی کند.

منبع : خبرگیلان