جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

دیدار فرماندار شهرستان بندر انزلی با سرپرست صدا و سیمای مر کز گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار فرماندار شهرستان بندر انزلی با سرپرست صدا و سیمای مر کز گیلان

شناسه : 357412523

دیدار فرماندار شهرستان بندر انزلی با سرپرست صدا و سیمای مر کز گیلان
حیدری آزادفرماندارشهرستان بندرانزلی همراه معاونین سیاسی و عمرانی خود جهت تبادل نظر و بررسی مسایل مربوط به شهرستان انزلی و همکاری های مشترک رساته ای با دکتر باقرزاده سرپرست صداوسیمای مرکز گیلان دیداروگفتگو نمودند.