جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

دکان بازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکان بازی

Loading the player...

در این بازی ، بازیکنان دور هم جمع می شوند و دست ها را مشت می کنند و روی هم قرار می دهند کسی که استاد بازی تعیین شده است ، می گوید « پله بستوته» دیگران می گویند . دیگران می گویند : « جهنمی» استاد میگوید « دکان بسوته » دیگران می گویند « جهنمی» استاد دو سه بار این جملات را می گوید و بعداً با اشاره به بازیکنان می فهماند که بازی را شروع کنند ، بازیکنان سعی می کنند که هر یک دست دیگری را بگیرد در صورتی که یکی دست دیگری را گرفته به او می گوید : « تفگوله زنی » طرف هم باید دو دست خود را به صورت و چشمان خود بگذارد ، وقتی چنین کاری را کرد آن کس که چشمانش را بسته بود ، باید تعداد انگشتان که در تلنگر زدن بکار رفته را بگوید ، اگر توانست ، بازی از نو شروع می شود و اگر نتوانست دوباره دست های خود را روی صورت می گذارد و طرف هم تلنگر می زند و بازی به همین صورت ادامه می یابد .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :طنز و سرگرمی

کاری از :پوران حاجتی