جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

دو شالیکاری که دانه های برنج را به میلیون ها خوشه تبدیل کردند - نمایش محتوای خبر

 

 

دو شالیکاری که دانه های برنج را به میلیون ها خوشه تبدیل کردند

شناسه : 64183420

رشت - ایرنا - ˈعلی کاظمیˈ و ˈیوسف هاشمیˈ دو شالیکاری که یک خوشه برنج آنها به میلیون ها خوشه تبدیل شد و هم اکنون در نیمی از شالیزارهای کشور کشت می شود.

دو رقم برنج ˈعلی کاظمیˈ و ˈهاشمیˈ که سال هاست همه مردم ایران آن را می شناسند و در سطح وسیعی از شالیزارهای گیلان و کشور کشت می شود، ولی کسی بانیان آنها را نمی شناختند.

درحالیکه آوازه حاصل دسترنج این دو کشاورز بیسواد و گمنام گیلانی همه شالیزارهای کشور را در نوردیده و سال ها برای ترویج و همگانی کردن آن زحمت کشیدند، ولی خود آنها در فقر و تنگدستی روزگار می گذرانند.

این دو شالیکار روز یکشنبه این توفیق را داشتند که به همت سازمان جهادکشاورزی گیلان پس از 30 سال، برای اولین بار درهفته جهادکشاورزی از آنها تجلیل بعمل آید و به جامعه شناسانده شدند.

آنان برای اولین بار با کشف و شناسایی یک خوشه در مزرعه شالیزار خود، پی به رقمی بردند که امروزه میلیون ها خوشه آن در دستان زنان و مردان کشاورز ایرانی دست به دست می چرخد و زینت بخش شالیزارهای سبز کشور شده است.

تا امروز بسیاری گمان می کردند که دو رقم محلی هاشمی و علی کاظمی حتماً در یکی از موسسات تحقیقاتی برنج و با صرف هزینه های بالا و با استفاده از نتایج و دستاوردهای علمی محققان کشورهای پیشرفته در کشور ما ترویج یافته و در ردیف پرفروش ترین رقم برنج های کشور درآمده است.

ˈیوسف هاشمیˈ کشاورزی که رقم هاشمی را شناسایی و معرفی کرده، متولد 1327 ساکن روستای چاپارخانه خمام از توابع شهرستان رشت است و سواد خواندن و نوشتن ندارد.

او اولین بار در سال 1364 متوجه یک خوشه برنج دانه درشت در داخل مزرعه سه هکتاری خود شد و این خوشه را از سایر خوشه ها جدا و به عنوان تخم جو برای سال آینده نگهداری کرد.

وی چهار سال از این خوشه ها به عنوان تخم جدا و نگهداری کرد. وقتی صاحب شالکوبی متوجه شد که این فرد رقمی را به کارخانه می آورد که با بقیه برنج ها فرق می کند و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته، اسم هاشمی بر آن نهادند.

بتدریج آوازه این برنج از روستا به روستای دیگر و سپس در سطح کشور پخش شد و هم اکنون از عمده ترین و پر مصرف ترین برنج های کشور بشمار می رود.

به گفته کارشناسان؛ این رقم در حال حاضر 70درصد کشت برنج استان گیلان را تشکیل می دهد و از حدود 600 هزار هکتار اراضی شالیزاری کشور، 250 هزار هکتار آن زیرکشت برنج رقم هاشمی قرار دارد.

هاشمی می گوید: آن زمان کشت عمده برنج در گیلان دو رقم خزر و بی نام بود.

رقم علی کاظمی نیز توسط فردی به نام علی کاظمی ساکن روستای شکارگوراب بالا از توابع شهرستان فومن است. این کشاورز در سال 1360 متوجه یک چهارخوشه در مزرعه برنج بی نام خود شد و تا آن زمان، چنین رقمی وجود نداشت.

او این خوشه ها را به عنوان تخم جو در شیشه مرباخوری برای سال بعد نگهداری کرد.

علی کاظمی می گوید: هفت سال به ترویج این خوشه پرداختم تا این رقم به دلیل داشتن محصول بالاتر، زودرس بودن و طعم و عطرخوش تمامی مزرعه خود را به این رقم اختصاص دادم.

وی ادامه داد: 15 سال پیش همسرم به مریضی دیابت دچار شد و یک کلیه خود را از دست داد به همین سبب، ناچار شدم تا مزرعه خود را برای خرید این عضو بدن همسرم بفروشم تا موضوع مداوای او را پیگیری کنم.

این کشاورز افزود: هم اکنون مزرعه ندارم و با اجاره مزارع دیگران به عنوان مناصفه (مناسبه) به کشت برنج مشغول هستم.

کاظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون در مناطق روستایی شکارگوراب بالا شهرستان فومن، در 80 درصد مزارع برنج علی کاظمی کشت می شود.

هم اینک 50 هزار هکتار از شالیزارهای کشور به کشت رقم برنج علی کاظمی اختصاص دارد.

روز یکشنبه در مراسم تجلیل از 37 تولیدکننده برتر بخش کشاورزی گیلان، از این دو کشاورز نیز از سوی سازمان جهادکشاورزی و استاندار برای اولین بار تجلیل شد.

مقرر شد بنا به دستور رییس سازمان جهادکشاورزی گیلان این دو رقم برنج به اسم این دو نفر ثبت تا آنها بتوانند از مزایای معنوی آن برخوردار شوند.

پایه ارقام برنج علی کاظمی و هاشمی، رقم محلی بینام است و این دو رقم 500 تا 600 کیلوگرم در هر هکتار بیشتر از ارقام محلی دیگر محصول می دهند.

از بیست و یکم تا بیست و هفتم خردادماه، هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است.

گیلان 237 هزار هکتار شالیزار دارد و 317 هزار نفر در بخش کشاورزی استان فعالیت دارند.

 

ایرنا