سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دوست داشتن به خاطر خدا - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوست داشتن به خاطر خدا

دوست داشتن به خاطر خداروزی رسول اکرم(ص) در میان اصحاب خود سوالی را طرح کرد: در میان دستگیره های ایمان، کدام یک ازهمه محکمتر است؟

یکی ازاصحاب گفت: نماز.

رسول اکرم(ص): نه.

دیگری: زکات.

رسول اکرم(ص): نه.

سومی: روزه.

رسول اکرم(ص): نه.

چهارمی: حج و عمره.

رسول اکرم(ص): نه.

پنجمی: جهاد.

رسول اکرم(ص): نه.

عاقبت جوابی که مورد قبول باشد،از میان جمع حاضر داده نشد و خود حضرت فرمود:

تمام اینهایی که نام بردید، کارهای بزرگ و با فضیلتی است؛ ولی هیچ کدام از اینها پاسخ آنچه من پرسیدم نیست.محکمترین دستگیره های ایمان، دوست داشتن به خاطر خداست.

منبع:موعود امم