جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

دوست خوب - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوست خوب

دوست خوب


حضرت علی (ع) در نامه به فرزندش حسن(ع) این طور سفارش کرده:

«چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن. اگر روی برگرداند تو مهربانی کن و چون بخل ورزد تو بخشنده باش. هنگامی که دوری می گزیند تو نزدیک شو و چون سخت گیرد تو آسان گیر. به هنگام گناهش عذر او را بپذیر، چنانچه گویا بنده او هستی و او صاحب نعمت توست.... دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنی نکنی.... اگر خواستی از برادرت جدا شوی جایی برای دوستی باقی بگذار تا اگر روزی خواست به سوی تو باز گردد بتواند....»

دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش.

حضرت علی (ع)

 

همه محبتت را به پای دوستت بریز ولی همه اسرارت را در اختیار او نگذار.

حضرت علی (ع)

 

نـاتـوان ترین مردم کسی است که از یافتن دوست ناتوان است و ناتوان تر از او کسی است که دوستِ یافته را تباه گرداند.

حضرت علی (ع)

 

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و رازت آشکار نکند.

بوعلی سینا

 

هر بدی می‌توانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر سری داری با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد.

سعدی

 

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می‌کند.

امیل فاگو

 

صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست.

کارلایل

 

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین.

اسکاروایلد

 

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

سقراط

 

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.

بزرگمهر

منبع:ره توشه