سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ده ته روزاخون بخونده یارو هنوز کتیر نوده. - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ده ته روزاخون بخونده یارو هنوز کتیر نوده.

ده ته روزاخون بخونده یارو هنوز کتیر نوده.ده نوحه خوان ذکر مصیبت کرده ایشان هنوز حالت گریه هم به خود نگرفته.‏
اشاره به آدم پرت از مرحله...(لیلی زنه یا مرد!!)‏

منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی