جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

دلیچه کوچک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دلیچه کوچک

Loading the player...

 

این پرنده 29 الی 32 سانتی متر طول دارد .شبیه دلیجه معمولی است ومانند آن ، نر وماده اش شبیه هم نیستند .پرنده نر سر ، دم وقسمتی از بال به رنگ آبی،متمایل به خاکستری ، پشت بدن قرمز بلوطی ، شکم نخودی با نقطه های سیا،(بیشتر در پهلو ها )وزیر گلو سفید مایل به خاکستری است در پرواز ، دُمش باریک ، دراز با انتهای سیاه ، انتهای دُم عموماَ به شکل مثلث ، بالهای باریک وبرخلاف دلیجه معمولی در پشت بالهایش لکه بزرگی به رنگ آبی متمایل به خاکستری دیده می شود .پرنده ماده ونابالغ ، شبیه ماده ، ونابالغ دلیجه معمولی ولی پشتش کم رنگ تر ، نوار سبیلی باریکتر ونامشخص دارد .در پرواز شکل دُم مانند پرنده نر وزیر بدنش برخلاف ماده دلیجه ،روشن تر ونوارهای سیاه کمرنگتری دارد .به ندرت در جا ، بال می زند .ناخن هایش در حالت بلوغ سفید است که نشانه تشخیص خوبی است این پرنده از حشرات وخزندگان کوچک مانند مارمولک تغذیه می کند .این گونه از پرندگان در خطر انقراض جهانی وحمایت شده ایران است ودر طبقه آسیب پذیر ( vu)قرار دارد .با توجه به کاهش جمعیت جهانی اش ، زیستگاههای جوجه آوری این گونه در استان گیلان باید شناسایی وحفاظت کامل شود.این پرنده اغلب در ساختمان های متروکه ، دره های سنگی ومانند آن سبز برده وبه صورت دسته جمعی در سوراخ دیوارهای بلند ، پشت بام ها ، شکاف صخره ها ، همراه با کبوترها وگنجشک ها آشیانه سازی وجوجه آوری می کنند .جوجه آوری این گونه از رستم آباد رودبار گزارش شده است .به صورت مهاجر عبوری وگروهی در جلگه دیده می شوند .معمواً در فضای بازشکار می کند .ر فروردین معمولاً در بین علفزارهای پارک ها مثل پارک ملی بوجاق دیده می شود .گاهی در همین فصل در نواحی فومن وآستارا دیده شده است که معمولاً در همین مناطق نیز جوجه آوری می کنند .این پرنده عموماًدر اوایل بهار واواخر شهریورتا اوایل پاییز در جلگه گیلان به صورت گروهی دیده می شود .

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :گیاهان و جانوران

کاری از :پوران حاجتی