رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

در مصرف آب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

در مصرف آب

بچه ها سلام کتابی که می خوایم بهتون معرفی کنیم (در مصرف آب )
خانم اعظم ترابی نویسنده این کتابن تصویرگری این کتاب رو هم آقای علی خوش جام و خانم یاسمن اکبری انجام دادند – این کتاب خیلی قشنگ درباره دختر کوچولوی که تو مصرف  کردن آب خیلی حساس و دقیقه بچه ها- این کتاب و بخرین و بخونید تا بدونید چه جوری باید از آب استفاده کنید.


Book introduction(Audio):
children's Book introduction is a special Audio program which is pronounced for  Gilan provincal network website in 100 program and in 2 minutes time.this program introduces children's Book in different scientific ,imaginary ,historical,fictional, moral,religious and poetry fields.This short program factors are : producer and sound recordist:Akram Aff , writen by :Azar Najafpour ,Masoumeh Salahshour,Sara Rahnama and Mahsa Abedi .
Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah, Seyed Maryam Sabet,Mobarake boluki and Saghi Jahandar from the institute for intellectual development of children and young Adults.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert