درخششی خیره کننده در صحرای محشر

برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناك آینده بشر است، زمانى كه معصومان همواره بدان مى اندیشیده و گاه از خوف آن بیهوش مى شدند.


بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام نیز چنین بود و بیشتر بدین زمان مى اندیشید، فكر زنده شدن ، عریان بودن انسان ها در قیامت ، عرضه شدن به محضر عدل الهى و... او را در اندوه فرو مى برد.

 

فرشتگان پا در رکاب بانو

امام على علیه السلام می فرماید:

روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله نزد فاطمه رفت و آن بانو را محزون یافت . به فاطمه فرمود:

دختر عزیز من! سبب غم و اندوه تو چیست ؟

فاطمه گفت: روز محشر و برهنگى مردم به خاطرم آمد.

رسول خدا فرمود: آرى دخترم ! آن روز، روز بسیار بزرگى است. اما جبرئیل از سوى خداوند برایم خبر آورد من اولین كسى هستم كه بر انگیخته مى شوم، سپس ‍ ابراهیم و آنگاه همسرت على بن ابى طالب علیه السلام پس از آن خداوند جبرئیل را همراه هفتاد هزار فرشته به سوى تو مى فرستد. وى هفت گنبد از نور بر فراز آرامگاهت بر قرار مى سازد. آنگاه اسرافیل لباس هاى بهشتى برایت مى آورد و تو آن ها را مى پوشى .

فرشته دیگرى به نام زوقائیل مركبى از نور برایت مى آورد كه مهارش از مروارید درخشان و جهازش از طلا. تو بر آن مركب سوار مى شوى و زوقائیل آن را هدایت مى كند.

در این حال هفتاد هزار فرشته با پرچمهاى تسبیح پیشاپیش تو راه مى سپارند. اندكى كه رفتى ، هفتاد هزار حور العین در حالى كه شادمانند و دیدارت را به یكدیگر بشارت مى دهند، به استقبالت مى شتابند، به دست هر یك از حوریان منقلى از نور است كه بوى عود از آن بر مى خیزد... آن ها در طرف راستت قرار گرفته همراهت حركت مى كنند هنگامى كه به همان اندازه از آرامگاهت دور شدى، مریم دختر عمران همراه هفتاد هزار حور العین به استقبالت مى آید و بر تو سلام مى گوید، آن ها سمت چپ قرار مى گیرند و همراهت حركت مى كنند. آن گاه مادرت خدیجه ، اولین زنى كه به خدا و رسول او ایمان آورد، همراه هفتاد هزار فرشته كه پرچمهاى تكبیر در دست دارند، به استقبالت مى آیند، وقتى به جمع انسانها نزدیك شدى ، حوا با هفتاد هزار حور العین به همراه آسیه دختر مزاحم نزدت مى آید، و با تو رهسپار مى شود.

پس از این جریان جبرئیل به تو مى گوید: حاجت خود را بخواه ! تو مى گویى : پروردگارا! من شیعیان خود را مى خواهم . خداوند رئوف مى فرماید: من گناه آنان را آمرزیدم . تو مى گویى : بارخدایا! من شیعیان خود و دوستان ایشان را مى خواهم . خداوند سبحان مى فرماید: برو هر كدام از آنان را كه دست به دامن تو شود، او را وارد بهشت كن !

چشم فرو بندید

فاطمه جان ، هنگامى كه به وسط جمعیت حاضر در قیامت مى رسى ، كسى از زیر عرش پروردگار به گونه اى كه تمام مردم صدایش را بشنوند، فریاد مى زند: چشمها را فرو پوشانید و نظرها را پایین تا افكنید تا صدیقه فاطمه ، دخت پیامبر صلى الله علیه و آله و همراهانش عبور كنند.

پس در آن هنگام هیچ كس جز ابراهیم خلیل الرحمن و على بن ابى طالب و... به تو نگاه نمى كنند.

 

بر فراز منبری از نور

آنگاه منبرى براى تو نصب مى شود كه هفت پایه داشته باشد، در میان هر پایه تا پایه دیگرى صفهایى از ملائكه ایستاده اند، علمهایى از نور در دست خواهند داشت .حوریه ها در طرف چپ و راست منبر تو صف مى كشند. نزدیكترین زنان از طرف چپ به تو حوا و آسیه خواهند بود.

 

صحنه ای شگفت انگیز

هنگامى كه بر فراز منبر روى ، جبرئیل از طرف خداوند سبحان نزد تو مى آید و مى گوید:

اى فاطمه ! حاجت خویشتن را بخواه ! تو خواهى گفت : پروردگارا! حسن و حسینم را به من نشان بده ! حسنین در حالى نزد تو مى آیند كه خون از رگهاى گردن حسین فرو مى ریزد.

حسین مى گوید: بارخدایا! امروز حق مرا از آن افرادى كه به من ظلم و ستم كردند بگیر.

در همین زمان است كه دریاى غضب حضرت پروردگار به جوش مى آید، براى غضب خداوند است كه ملائكه و جهنم نیز به خروش مى آیند. جهنم نعره مى زند و زبانه مى كشد و به صحراى محشر مى آید... ، آنگاه خداوند قهار به زبانه آتش دستور مى دهد كشندگان حسین را بر گیر و جمع كن ... آتش به فرمان پروردگار عمل كرده ، همه آن ها را بر مى چیند.

 

حضرت فاطمه

دستگیری از شیعیان و دوستان

پس از این جریان جبرئیل به تو مى گوید: حاجت خود را بخواه ! تو مى گویى : پروردگارا! من شیعیان خود را مى خواهم . خداوند رئوف مى فرماید: من گناه آنان را آمرزیدم . تو مى گویى : بارخدایا! من شیعیان خود و دوستان ایشان را مى خواهم .

خداوند سبحان مى فرماید: برو هر كدام از آنان را كه دست به دامن تو شود، او را وارد بهشت كن !

در آن روز عموم خلایق آرزو مى كنند: كاش از شیعیان و دوستان فاطمه بودند!

آنگاه تو با شیعیان و دوستان و فرزندان خویشتن و شیعیان على در حالى حركت مى كنید كه خوف و بیم آنان برطرف شده باشد، عورت هاى ایشان پوشیده شده ، سختى هاى قیامت بر ایشان آسان مى شود و از هول و ترسهاى قیامت به آسانى خواهند گذشت ، در آن روز مردم عموما دچار ترس مى شوند ولى ایشان نمى ترسند، مردم عموما در آن روز تشنه اند ولى ایشان سیراب خواهند بود.

 

بر آستانه بهشت

آن زمان كه نزدیك در بهشت مى رسى تعداد دوازده هزار حوریه به استقبال تو مى شتابند، آن حوریه ها قبل از تو از كسى استقبال ننموده اند: ظرفهایى از نور در دست دارند، و بر ناقه هایى از نور سوارند كه جهاز آنها از طلاى زرد و یاقوت خواهد بود. مهار آنها از مروارید تازه ، ركاب آنها از زبرجد سبز، در میان جهاز هر ناقه اى یك بالش از سندس و استبرق بهشتى مى باشد.

تو با شیعیان و دوستان و فرزندان خویشتن و شیعیان على در حالى حركت مى كنید كه خوف و بیم آنان برطرف شده باشد، عورت هاى ایشان پوشیده شده ، سختى هاى قیامت بر ایشان آسان مى شود و از هول و ترسهاى قیامت به آسانى خواهند گذشت ، در آن روز مردم عموما دچار ترس مى شوند ولى ایشان نمى ترسند، مردم عموما در آن روز تشنه اند ولى ایشان سیراب خواهند بود

و چون وارد بهشت شوى عموم اهل بهشت مسرور و خوشحال مى شوند و به یكدیگر بشارت مى دهند.

 

منزلگاه جاوید

براى شیعیان تو خانه هایى از جواهر الوان بر فراز ستونهایى از نور نصب مى نمایند، آنان در آن هنگامه اى كه مردم مشغول حساب باشند از آن خانه ها غذا مى خورند، شیعیان تو وقتى داخل شوند دائما به نعمت هاى بهشتى متنعم خواهند بود. عموم پیامبران از آدم تا خاتم به زیارت تو مى آیند.

دو مروارید هست كه از یك رشته به وجود آمده اند، یكى از آنها سفید و دیگرى زردرنگ است ، در هر یك از آنها هفتاد هزار قصر و در هر قصرى هفتاد هزار خانه مى باشد.

آن قصرهاى سفید منزل ما و شیعیان خواهند بود، قصرهاى زرد منزل ابراهیم و آل ابراهیم است.

 

اولین سخن در بهشت

سلمان فارسى از پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله چنین روایت كرده است : هنگامى كه حضرت فاطمه علیهاالسلام داخل بهشت مى شود و در آن چه خداوند برایش مهیا كرده مى بیند، این آیه را تلاوت مى كند:

«بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذى أحلنا وار المقامة من فضله» ؛ ستایش و سپاس ویژه خدایى است كه اندوهمان را زدود. بدرستی كه پروردگار ما آمرزنده و پاداش دهنده است، پروردگارى كه در سایه بخشش خود ما را به بهشت و اقامتگاه مان فرود آورد.

فرآوری: ابوالفضل صالح صدر     

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

 


منابع:   

ترجمه و تحقیق از جلد 43 بحارالانوار ، زندگانی حضرت زهرا علیهاالسلام، علامه محمد باقر مجلسی، مترجم و محقق: محمد روحانی زمان آبادی.

فاطمه علیهاالسلام، الگوى حیات زیبا، محمدجواد مروجى طبسى.