جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

درخت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخت

درخت


 

 

من درختم

 سايه دارم

سبز و خوشگلم

 ميوه مي دم هر سال
بچه خوب ، چه مي کني ؟؟

 حرفمو گوش کن

 نچين ميوه کال
شاخه هامو تو نشکني

. من تو رگام خون دارم
يادت باشه، من زنده ام

 من تو بدن جون دارم
در پاي من بريز آب هميشه

 تا که شوم سرسبز
بذار بيان به روي شاخه هامون

 هم گنجشک و هم سار
يادت باشه پاييز مياد

 برگاي من مي ريزه
يه روز مي شه که خشک مي شم

چوبم برات يه ميزه