جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

دایناسور کاغذی (کاردستی) - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دایناسور کاغذی (کاردستی)

دایناسور کاغذی (کاردستی)


برای درست کردن این دایناسور می توانید آن را از روی فایلی که برای شما گذاشته ایم ،بگیرید و با دستور العمل زیر می توانید آن را به راحتی بسازید.

طرز ساخت

1- عکس را پرینت بگیرید.

2- دور تادور بدن دایناسور را ببرید.(ترجیحاً از بزرگترها کمک بگیرید ممکن است این کار برایتان خطر داشته باشد)

مواظب باشید مثلث های سفید را نبرید چون آنها را لازم داریم.

3- قسمتی که مثلث های سفید دارد را به سمت داخل تا بزنید. این مثلث ها محلی است که شکم دایناسور را به بقیه بدن او میچسباند.

4- دو طرف بدن دایناسور را از قسمت های که مشخص شده است به هم بچسبانید.(انتهای دم،سر دایناسور)

5- وقتی شکم و بقیه قسمت ها که در شکل برایتان مشخص کردیم را تا زدید، مثلث های تا زده را به لبه های کناری بدن دایناسور بچسبانید.بعد از اینکه مطمئن شدید که خوب بهم چسبیده اند، دست ها و پاها را از قسمت داخلی( قسمتی که سفید است و پشت کاغذ است) به همدیگر بچسبانید و بگذارید تا خشک شود.

6- دایناسور کاغذی شما آماده است. میتوانید یک خانواده از آنها را درست کنید و برای بازی استفاده کنید.

تنظیم:مهدیه زمردکار

منبع : سايت تبيان