سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

داداش خوبم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

داداش خوبم

داداش خوبم


 

خانه مان امروز
روشن مي شود
مي رسد داداش خوبم
از سفر
مي شوم خندان
به سويش مي دوم
تا كه مي پيچد
صدايش پشت در
خنده هايم را
تماشا مي كند
با دو چشم
مهربان و آشنا
چون كه مي داند
براي ديدنش
روزها و لحظه ها
كردم دعا
خانه كرده
در نگاه گرم او
چون گل زيباي
نرگس در حياط
مي شوم گم
در ميان رنگ و بو
توي ايوان
خوابِ خوبي مي رود
چكمه هايش
خسته از راه دراز
شايد آن ها
بي صدا در خوابشان
كوه و دشت و چشمه
مي بينند باز