سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

خونریزی های 3 ماهه اول بارداری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خونریزی های 3 ماهه اول بارداری

Loading the player...

در صورت بروز خونریزی در سنین باروری اگر تست حاملگی منفی شد،ممکن است یک مشکل ارگانیک مخصوصا فیبرمهای رحمی در کار باشد،درصورتی که درداخل پاتریک حفره ی اندومترباشند با هر اندازه ای می توانند،باعث خونریزی شوند که از لکه بینی و خونریزیهای شدید قاعدگی به صورت دفع لخته محتمل است ویا بدخیمهای دهانه رحم و تخمدان واز همه مهمتر بدخیمهای اندومتر یا خودرحم است که ممکن است باعث خونریزی شوند که حتماباید در سنین باروری مورد توجه قرار گیرند.

کیستهایFunctional تخمدانی در این سنین بسیار شایع است وباید دقت شود که آیاعامل خونریزی یک کیستFunctionalاست یا خیر؟ معمولا کیستهایFunctionalیک عامل عملکردی هستند.به صورت نرمال در هر سیکل قاعدگی یک فولیکول وجود دارد که به صورت یک توده کیستیک26تا28 میلی متر است وبعد پاره میشود وسلول تخم آزاد می شود و حاملگی اتفاق می افتد،اگر این اتفاق رخ ندهد واندازه این فولیکول افزایش یابد به صورت یک کیست فولیکولار خودش را نشان خواهد داد که میتواند باعث تاخیر در قاعدگی یا لکه بینی و خونریزی شود.

 

 

عوامل برنامه عبارتند از:

تهیه کننده : سیرنگ پوررحیمی

نویسنده: فاطمه هژیرپسند - معصومه پور احمدی

کارگردان و تدوینگر : سید مصطفی نبوی

تصویر برداران:حسن جعفری - حسین زحمتکش

 

 

  1. Bleeding in the reproductive age

What would be the cause of bleeding in the reproductive age, if the pregnancy test is negative?

In case of bleeding in the reproductive age, if the pregnancy test is negative, there may be an organic problem such as uterine fibroids. If the problem is in the endometrium, with any size, can cause bleeding which can occur as severe menstrual bleeding (clot removal) or spotting. In addition, cervical and ovarian malignancies, especially endometrial or uterine cancer may cause bleeding and should be considered in reproductive age.

Functional ovarian cysts are very common in this age and bleeding factor should be attended whether it is functional cysts or not. There is usually a follicle in the menstrual cycle. The follicle is a cystic mass of 26 to 28 mm, which rupture and the ovule is released. Finally, pregnancy occurs. If this process would not happen and the size of follicle increase, it would change into a follicular cyst that due to spotting, bleeding or delayed menstruation.