جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

خوشبختی پیچیده نیست - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خوشبختی پیچیده نیست

خوشبختی پیچیده نیست


خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز فرو نبریم که خود، درمانده از شناختش شویم. خوشبختی را تابع لوازم و شرایط بسیار دشوار و اصول و قوانین پیچیده ادراک ناپذیر ندانیم، تا چیزی ممکن الوصول به ناممکن ابدی تبدیل شود.
مادربزرگی داشتم که برای دیدن حضرت خضر، برنامه ای چهل روزه داشت. چهل روز، تاریک روشن سحر بعد از نماز، خود را صفا می داد، جلوی خانه را آب و جارو می کرد، قدری گلاب به فضا می بخشید و روز چهلم به انتظار می نشست. نخستین پیرمردی که می گذشت، برای مادر بزرگ حضرت خضر بود. مادربزرگ از او چیز زیادی نمی خواست، چیز تازه ای نمی خواست، توقعی نداشت و از روزگار با او به شکایت سخن نمی گفت. مادربزرگ فقط زیر لب می گفت: ای حضرت، سلامت و شادی را در خانه ما حفاظت کن!
مادربزرگ غیرممکن را با مهربانی و خلوصش نه تنها ممکن، بلکه بسیار آسان کرده بود. من، بعدها که جوان شدم و مادربزرگ دیگر وجود نداشت، تنها با یادآوری آن بوی گلاب سحرگاهی و آن عطر خاکِ آب خورده، خوشبختی را در حجمی بسیار عظیم احساس می کردم، می لرزیدم و به یاد می آوردم که مادربزرگ با کمک حضرت خضر، چقدر خوب می توانست شادی را به خانه ما بیاورد و در خانه ما نگهدارد.
خوشبختی را ساده بگیریم ای دوست، ساده بگیریم. خوشبختی را تنها به مدد طهارت جسم و روح در خانه کوچکمان نگهداریم.سایت پنج روز