سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

خودپسندی ممنوع - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خودپسندی ممنوع

خودپسندی ممنوع


به دلیل وابستگی انسان ها به یکدیگر، ما باید بادیگران زندگی کنیم. بنابراین همه ما در جست وجوی مفهوم وابستگی ها هستیم تا بر اساس این مفاهیم بتوانیم روش زندگی را پیدا کنیم. مفهوم واقعی زندگی را می توان در نوع دوستی جست وجو کرد نه در خودپسندی و خودبینی. اما از آنجا که بعضی از مردم فکر می کنند فقط آنها حق خوب زندگی کردن دارند، برخی جوامع دچار مشکلا ت ناشی از این افکار خودپسندانه شده اند. شما اگر کوچکترین ملا حظه ای به سرنوشت دیگران داشته باشید، به فکر آسیب رساندن به دیگران نمی باشید.
اینگونه رفتارها ناشی از بی توجهی انسان به همسایه خود می باشد. بسیار غم انگیز و شرمآور است که عده ای از مردم با اشتغال به این گونه کارها (مثل فروش مواد مخدر) زندگی می کنند. بزرگی می گوید: کوره را برای دشمنان خود آنقدر گرم مکن که حرارت آن خودت را بسوزاند. «توین بی» مورخ مشهور به استکبار فطری و بی منتهای بشر کاملا آگاه بود. او معتقد بود تنها راه نجات انسان غلبه بر این تمایلا ت است. مهم نیست چه نوع کاری انجام می دهید، شما نباید دردام خودخواهی گرفتار شوید باید از حرص و طمع فردی گامی فراتر نهاده و به منافع و مصالح اجتماعی بیندیشید. همواره به یاد داشته باشید که تنها نیستید و در سایه دیگران زندگی می کنید. شما به عنوان یکی از افراد جامعه وابسته به دیگران هستید شاید خیلی از این وابستگی ها حتی به نظر خود شما هم نیاید. زندگی باهم، ورای زیستن در کنار هم است، با هم زندگی کردن شامل رشد و پیشرفت طرفین نیز می شود. اصل احترام مشترک و عمل متقابل در مناسبات انسانی نیز بسیار اساسی و پر اهمیت است.
شما باید برای منافع طرفین کوشش کنید، زمانی که یک شرکت به بهای متضرر شدن شرکتی دیگر نفع می برد، جامعه دچار اشکال و دردسر می شود. اصل احترام مشترک، منصف بودن و... شامل روابط کارفرما و کارگر، استاد و دانشجو، والدین و فرزندان می شود. این ساختار صحیح یک جامعه سالم است، افراد باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند. یکی از بیماری های جامعه امروز سو» ظن های دوطرفه کارفرما و کارگر، استاد و دانشجو، والدین و فرزندان است. وقتی که افراد به یکدیگر ظنین می شوند با هم کنار نمی آیند، این قبیل پدیده ها در جامعه مانند گرداب های هلا کت باری است که گریزی از آن نیست. بین عدم ارتباط و خودبینی ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد. زیرا ما در عصری زندگی می کنیم که پر از آشفتگی و کشمکش است، بنابراین به آسانی و بدون اینکه خود متوجه شویم ممکن است دچار عارضه خجالتآور خودبینی و عدم اعتماد شویم. از آنجا که کسی از آینده خبر ندارد، افراد بیشتر پیرو این طرز زندگی هستند که دائما به دنبال آسایش و رفاه خود و خانواده شان باشند و این نتیجه طبیعی فضای خودپسندانه و خودبینانه حاکم برجامعه است. چنانچه به یکدیگر اطمینان داشته باشید هیچ مانعی سر راه تفاهم و توافق های شما نخواهد بود.

روزنامه مردم سالاری