خواص دارویی قارچ خوراکی

خواص دارویی قارچ ها در طول تاریخ مورد توجه اقوام وملل مختلف بوده است .از زمانهای بسیار دور مردم چین وژاپن معتقد بودند که بازدید یومیستها بخصوص خانواده پولی پوراسه خاصیت ضدتوموری دارند که مطالعات جدید با استفاده از تکنولوژی پیشرفته امروزه این موضوع را اثبات کرده ودر نهایت منجر به کشف ترکیبات ضدتوموری مانند زایمازان وچندین نوع گلوگان ومانان ، از سلول های قارچ شده اند وطبق گزارشات یانک در سال 1977 میلادی قارچ صدفی بنام گوشت چوب در حدود 80الی 90 درصد بر علیه سرطان وتمورهای سرطانی موثر بوده ودر سال 1987 میلادی در گزارش دیگری از خاصیت درمانی قارچ صدفی بنام طلایی در درمان ورم ریوی خبر می دهد .
درمان ورم ریوی را توسط قارچ صدفی بنام طلایی خبر داده اند .لنتینان از جمله موادپلی ساکارید محلول در آب است که از نوعی قارچ به نام قارچ جنگل استخراج موخاصیت ضدسرطانی آن در کشور ژاپن به اثبات رسیده وبه عنوان داروی ضدتوموری استفاده می شود پلی ساکارید دیگری به نام KS-2 که به وسیله فوجی وهمکارانش در سال 1978 میلادی از قارچ جنگل جداسازی شد وخاصیت ضد سرطانی آن در موشها به اثبات رسیده است وهمچنین مطالعات انجام گرفته در امریکا برروی عصاره( قارچ جنگل )روی ویروس ایدز(HIV )در آزمایشگاه به اثبات رسیده وهمچنین این قارچ (قارچ جنگل )در کاهش خون وپایین آوردن میزان کلسترول خون موثر است .در آمریکا وژاپن از پودر قارچ خوراکی بنم مرغ پوب یا رقص پروانه ای برای آزمایش داروی ضدویروس ایدز ساخته که به تأیید رسیده است همچنین از سایر خواص دارویی اعلام شده از این قارچ می توان در کاهش فشارخون ، درمان دیابت ، کلسترول ، سندرم وکوفتگی شدید را نام برد .همچنین در سال 1992در چین ضمن بررسی وتحقیق بر روی نوعی قارچ بنا سر میمون یاریش پیرمرد دارویی برای زخم معده ، التهای ها وتومورهای دستگاه گوارشی (مر ومعده ) ساخته اند .
گوینده:پوران حاجتی