خواص دارویی فیروزه

تاریخچه انرژی درمانی  وسنگ  درمانی به دوران کهن باز می گردد .همچنین در بسیاری از روش های طبیعت درمانی ، از سنگ ها وکریستال ها استفاده می نمایند .دانش سنگ شناسی یکی از دانش های باستانی بوده ودر قبونی مانند اوستا نیز فصل هایی به دانش سنگ شناسی مربوط بوده است سنگ ها از نظر ساختار اتمی در عالم هستی بسیار کامل بوده وحاصل انرژی بسیار بالایی می باشند قابل ذکر است که سنگ ها از خود انرژی ندارند بلکه قابلیت ذخیره کردن انرژی را دارند که ما می توانیم از این انرژی استفاده نماییم .استفاده از سنگ ها وکریستال ها جایگزین علم پزشکی نیست وفقط می تواند به تسریع درمان بیمار کمک نماید .پزشکان نامدار واساتید بزرگی مانند ابوعلی سیمنا ، ابوریحان بیرونی ، خواجه نصرالدین طوسی ، اسماعیل بن حسن جرجانی وغیره نیز از خواص درمانی سنگ ها اطلاع داشته اند .اعتقاد به خواص ویژه ودارویی کانی های گرانبها ، فقط در بین مسلمانان وایرانی ها متداول نبوده است بلکه سایر ملل نیز مانند چینی ها ، هندوها ، اقوام مایا واز تک در آمریکای جنوبی ، اروپائیان وبسیاری از اقوام دیگر به این خواص معتقد بوده ودر بسیاری از موارد اعتقادات مشابه داشته اند .درباره خواص درمانی فیروزه گفته اند : که این سنگ ها چشم ها را نیرو می بخشد وعلیه بیماری های چشم وگردش خون موثر است .التهابان ریوی وبیماری های دستگاه تنفسی را درمان کرده در برابر افسردگی مفید بوده وقلب را تقویت می کند .فیروزه برای همه بیماری هایی که بر اثر کمبود مواد غذایی واغذیه ایجاد می شوند بکار می رود معمولاً هنگام پارگی رباط ها وتاندون ها ، جریان خونی را در بافت عضلانی زیادتر می کند به خاطر درخشش ، شادی آور است واهرمی سودمند برای جبران کمبود اکسیژن مسمومیت های خونی واسترس است سنگ فیروزه به درمان نواحیی از بدن که تحت هجوم ویروس ها وباکتری ها هستند (نواحی آلوده ) کمک موثری می کند .فیروزه از قدیم برای جلوگیری از چشم زخم کاربرد داشته است وبرای کاهش ترس ، از بین بردن نیروی منفی ونیز کاهش دردهای عضلانی و اسکلتی ، ناراحتی پوستی ومشکلات گوارشی ، کاهش فشارخون ، کاهش هیجان والتهاب مناسب است .

گوینده:پوران حاجتی