جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

خنده باران 2 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خنده باران 2

خنده باران 2


خنده باران

در کلاس زیست شناسی

معلم:سعید! دو تا حیوان دوزیست نام ببر.

سعید: قورباغه و برادرش.

 

انشاء

معلم از دانش آموزان خواست که انشاء درباره یک مسابقه فوتبال بنویسند. همه مشغول نوشتن شدند جز یک نفر، معلم از او پرسید: تو چرا نمی نویسی؟

دانش آموز جواب داد:نوشته ام!

معلم دفتر او را گرفت و نگاه کرد. نوشته بود: به علت بارندگی فوتبال برگزار نخواهد شد!

 

بدخطی

پدر: چرا تکالیف مدرسه ات رو نمی ویسی؟

پسر: جون معلممون گفته، اگه می خوای باز هم بدخط بنویسی، اصلا ننویس.

 

دعوا

اولی: از دعوای دیروز چیزی به گوشت رسیده؟

دومی: آره ... یه سیلی محکم.

 

رضایت

اولی: از ماشین جدیدت راضی هستی؟

دومی: خودم نه، اما مکانیکم خیلی راضیه.

 

رفع گرسنگی

مشتری: من با این غذای شما سیر نشدم، خیلی کم بود. به نظرتون چی برام بیارین سیر می شم؟

پیشخدمت: فکر کنم اگه صورت حساب رو براتون بیارم به اندازه ی کافی اشتهاتون کور بشه!

 


منبع:دوچرخه