خمیر دندان ها

خمیر دندان ها به تمیز کردن وپرداخت کردن سطوح دندان ها کمک می کنند .این مواد بیشتر به شکل خمیر استفاده می شوند ، ولی موردهای دندانی وژل ها نیز در دسترس می باشند .خمیردندان ها متشکل اند از مواد ساینده ای از قبیل اکسیدهای سیلیکون ،اکسیدهای آلومینیوم و...، آب ، مواد جاذب رطوبت ،نوعی صابون ، موادمعطر،مواد با اثر درمانی از بیل فلوراید وپیروفسفات ،مواد رنگی ونگهدارنده ها .خمیردندانها باید به اندازه کافی برای تمیز کردن وپرداخت کردن منسب سایندگی داشته باشند .مواد ساینده ، معمولاً به شکل نمک های معدنی غیرمحلول ، 20تا 40درصد از مسواک راحتی تا 40برابر بهبود بخشد ، پودرهای دندانی دارای حدود95% مواد ساینده بوده و5برابر بیشتر از خمیردندانها ساینده هستند به همین دلیل بیشتر از هفته ای یک بار نباید در افراد عادی استفاده شود .عدم رعایت این مسأله منجر به سایش وحساسیت ریشه دندان می شود .معمولاً تحلیل ریشه واستخوان در اثر مصرف نابجا وزیاد مواد ساینده بوجود می آید در حالی که ضایعات لثه ای به تنهایی توسط مسواک سخت ونامناسب ایجاد می شود .در کودکان زیرسه سال از خمیر دندان هایی که حاوی فلوراید بسیارکم می باشند ، وبه اندازه یک عدس روی موهای مسواک باید استفاده کرد .ولی در بالاتراز 3سالگی در مصرف انواع مختلف خمیردندان موجود می باشند که مبلغ آن توسط کودک زیر 3سال می تواند مشکلاتی را برای کودک بجود آورد .اخیراً خمیردندان هایی برای کنترل جرم یا ترکیبات فعال بر روی یونهای فلوراید در خمیردندان نداشته یا حسایت دندان را افزایش نمی دهند .این نوع از لثه ای مفید می باشند وتأثیری بر روی جرم زیر لثه ای یا التهاب لثه ای ندارند بنابراین وقتی که افراد شروع به مصرف روزانه این خیمر دندان ها می کنند .دندان ها باید تمیز وکاملاً عاری از جرم بالای لثه ای باشند اثر ممانعتی این خمیر دندان ها تنها در مقابل تشکیل جرم جدید خواهد بود .

گوینده:پوران حاجتی