رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

خریداری بیش از500 تن برنج بومی در گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

خریداری بیش از500 تن برنج بومی در گیلان

شناسه : 62656332
بیش از 500 تن برنج بومی به نرخ توافقی از کشاورزان گیلانی خریداری شد.
 مدیرسازمان تعاون روستایی گیلان دیروز گفت: با هدف حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان ازنیمه دوم شهریور تا امروز در16 مرکز خرید 520 تن برنج بومی شامل هاشمی- علی کاظمی- و حسنی به نرخ توافقی از شالیکاران گیلانی خریداری شده است. فیض پور افزود:  بابت خرید این مقدار 105 میلیارد و 877  میلیون ریال به کشاورزان پرداخت شده است. مدیر سازمان تعاون روستایی گیلان خاطرنشان کرد: این مقداربرنج براساس سفارش شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی سراسر کشور خریداری و به استانهای مختلف ارسال شده است.