سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

خدنگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خدنگ

Loading the player...

 

خدنگ در میان انسان ها حیوان محبوبی است وبدلیل مهارتش در شکار مارهای سمی ، مانند کبرا ، شهرت دارد خدنگ در کشور ما در مناطق گرم جنوب زندگی می کند خدنگ شبیه سمور وموش است اما بدلیل ترو فرز بودن ، از معدود حیواناتی است که از پس مارهای سمی وخطرناک بر می آید .این جانور برای گرفتن مار ، موهای بدنش را سیخ می کند وپس از مدتی دعوا ومقابله ، با حرکتی سریع سر مار را به دهان می گیرد موهای بلند روی تن خدنگ مانند زره از نفوذ نیش های مار جلوگیری می کند این خصوصیت خدنگ باعث شده است که انسان آن را دست آموز کند وبرای مبارزه با مار وعقرب از این پستاندار بهره بگیرد .خدنگ ها معمولاً در حفره هایی که در زمین ایجاد می کنند ، به سر می برند آنها این حفره ها را نزدکی دیوار خرابه ها ومناطق متروک حفر می کنند ودر نتیجه لانهایشان را در نزدیکی مراکز انسانی می توان یافت .حیواناتی اجتماعی هستند معمولاً یک گروه خانوادگی نزدیک به هم زندگی می کنند ولانه هایشان را کنارهم حفر می کنند آنها شب ها در لانه استراحت می کنند وروزها به فعالیت می پردازند غذای مورد علاقه خدنگ ، تخم پرندگان است این جانور برای خوردن تخم پرندگان ، ابتدا آن را بین پاهایشان قرار می دهند وسپس با یک حرکت سریع آن را به هرطرف دیوار یا یک تکه سنگ بزرگ پرتاب می کند ومحتویاتش را می خورد اگر در اطراف خدنگ دیوار یا سنگی وجود نداشته باشد ، جانور تخم را با دست هایش می گیرد وبه زمین می کوبد در طبیعت ، خدنگ ها با خوردن موش ها وجوندگان مانند آفت کش های طبیعی عمل می کنند انسان طی تحقیقات بدین نتیجه رسیده است که باید از طبیعت کمک بگیرد ، به همین سبب جانورانی چون خدنگ را از آسیا به برخی مناطق دنیا مانند هاوایی ، جامائیکا کوبا وپورتوریکو که این گونه در انجا وجود نداشت ، بردند انواع خدنگ دیگر به نام خدنگ موش ها ومارهای سمی را کنترل کند در ایران علاوه بر خدنگ بزرگ ، انواع خدنگ دیگر به نام خدنگ کوچک زندگی می کند خدنگ کوچک جثه ای کوچک تر دارد ودر اطراف چشم هایش لکه های قهوه ای رنگی دیده می شود در مورد این جانور هنوز در حال تحقیق هستند تا اطلاعات بیشتری کسب کنند درباره نقش خدنگ در طبیعت باید گفت خدنگ ها با تغذیه از جوندگان وپستانداران کوچک در کنترل آفت ها نقش مهمی دارند .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی