جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

خدا،آشنای قدیمی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدا،آشنای قدیمی

خدا،آشنای قدیمی


درختی برگهایش جنبشی کرد،

خدا همراه با عطر نسیمیست

لب چشمه به گرمی سهرهای خواند:

خدا با دوستان خود صمیمیست

خدا، نزدیک اخترهای دور است

خدا همراه با اشک یتیم است

خدا در کوچهی دل خانه دارد

خدا از آشنایان قدیم است

خدا را میتوان در لالهای دید

خدا گل میکند در نسترنها

خدا در چشم شبنم میدرخشد

خدا میآید از عطر سمنها

همیشه، هر زمان با هر کسی هست

خدا امروز و فردایی ندارد

در اینجا با من است و با تو آنجا

خدا غیر از خدا جایی ندارد.

سهره ای: نوعی پرنده ی خوش آواز

مهدی الماسی

دوست کودکان

تنظیم:بخش کودک و نوجوان

 منبع: تبیان