سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

خانه ی حاج میرزا احمد ابریشمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خانه ی حاج میرزا احمد ابریشمی

Loading the player...

سلام دوستان، این بار می خوایم با یکی از بناهای دیدنیِ شهر رشت بیشتر آشنا بشیم. این بنا خانه ی حاج میرزا احمد ابریشمیه که از آثار تاریخی ارزشمند اواسط دوره ی قاجاریه ست.

خانه ی ابریشمی، اثری بجا مونده از خانواده ی حاج میرزا اسماعیل حاکمیه که در زمان ناصرالدین شاه، کلانتر رشت بود و به همین علت به حاکم معروف شد. خانه ی ابریشمی رو، پسر کوچک حاج حاکم ساخته و با وجود تغییرهایی که طی چندین سال در اون داده شده، اثر هنری و تاریخیِ کم نظیر گیلان به شمار می آد. ورودی اصلی و قدیمی خانه ی ابریشمی از جبهه ی جنوبیه که با در چوبی دو لنگه به هَشتی و از اونجا به حیاط خونه ارتباط داره. محوطه، با دیوارهای آجری قرمز، به ارتفاع 5 متر که با آهک، بندکشی شده، محصوره. دیوارهای ضلعِ جنوبی و شمالی در بالا، یک ردیف، رَف داره. مساحت محوطه و بنا تقریبا 2000 متر مربع و مساحت زیر بنا 650 متر مربعه. بنای اصلی، دو طبقه ست و هر طبقه 8 اتاق داره. اتاقک های همکف ساده ست و هیچ گونه تزیینی نداره. از 8 اتاقِ طبقه ی بالا، دو اتاق، یکی چینی خانه و بعدی، تالار آیینه ست که کنار هم قرار دارن. دو اتاق با گچبریِ گُل و بوته و قاب بندیِ برجسته ی سقف و بدنه آراسته شده و چهار اتاق دیگه ساده ست و تزیینی نداره. چینی خانه رو باید از ویژگی های بی نظیرِ هنریِ دوره ی قاجار در گیلان به شمار آورد. در دیوارها و پیش بخاریِ این اتاق، بین گچبری های گل و بوته ی ظریف، دایره هایی ایجاد شده و داخلِ اونا کاسه و بشقاب های گل مرغی و مُصوَّر بسیار پر ارزشِ قاجاری و چینی قرار دادن. در مجموع در بدنه و طاقچه ها 79 کاسه و بشقاب تعبیه شده. تالارِ آیینه به شکل « T » تیه که قطعه های آیینه، هنرمندانه در بدنه و سقف به کار رفته. این قسمت، با 2 ستونِ گچی با شیر سرهای تزیینی، از قسمتِ جلو جدا می شه. کفِ تالار از آجرهای لُعابدار رنگیِ گلدار ساخته شده بود که در حالِ حاضر چوبفرش شده. تالار آیینه و چینی خانه، بیانگر جلوه های هنر عصر قاجاری در خِطبه ی گیلان اند.

دوستان، از همراهیِ شما سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

عوامل برنامه :

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

Hi, want it to be more familiar with the city's spectacular monuments Bshym. This is the house of Haj Mirza Ahmad Abryshmyh the historical value is the middle of the Qajar period.

Home of silk, the effect of family leave Mvndh Hakmyh Haj Mirza Ismail, who at the time of Shah, was sheriff of Rasht and why the ruling became known. Home of silk, the little boy made the Hajj and during the several years I have been there Tghyyrhayy, unique work of art and historic University of code. The main entrance and the old house of silk with a wooden double door to Jnvbyh Front porch and yard of the house there is communication. Enclosure, with walls of red brick, with limestone to a height of 5 meters, Bndkshy by Mhsvrh. Top North and South side walls, a row, my hand. Area and building area of ​​approximately 2,000 square meters and building area of ​​650 m below Mrbh. The main building, set on two floors and each floor has eight rooms. The ground floor room is simple and does not have any decoration. 8 high-class rooms, two rooms, one Chinese and the next house, Darren Hall mirror that together. Two bed room with flowers and plants and the roof frame and body of distinguished and decorated four rooms and the decoration is not so simple. My house should have a unique feature of Chinese art at the University of the Qajar period.A total of 79 bowls and plates embedded in the body and the niche. Online mirror of the «T» Tyh the mirror pieces, artistic body and used the roof. This section, with 2 columns with plaster decorative lion heads, the front will be removed. Hall of floral foam bricks made of colored glazes that are currently Chvbfrsh. Forum and the Chinese house mirror, reflecting the University sermons are the effects of Qajar art.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed