خانه انسان نخستین

باستان شناسان در برخی از نقاط کوهستانی گیلان  بقایای مسکن انسان های پیش از تاریخ را یافته اند که می توان از آنها به عنوان قدیمی ترین بناهای پیش از تاریخ یاد کرد .این خانه ها که به صورت تپه های سنگی بر هم انباشته می باشند ،از سوی انسان های نخستین پس از مرحله ی غارنشینی وبا الهام از غارهای طبیعی از سنگ ودر زیرزمین ساخته شده ان .بقیای این نوع خانه ها به تعداد زیاد در روستاهای مریان ، ناودان وتنده بین تالش وجود دارند که به عنوان موزه ی باز تاریخی از با ارزش ترین جایگاه باستانی گیلان حقایقی را درباره ی انسان های عصر پیش از تاریخ در گیلان وشیوه ی زندگی ودرجه ییشرفت وتمدن آنها روشن نموده است .در حفاری ها وکاوش های علمی که در نواحی کوهستانی وکوه پایه ای گیلان صورت گرفته آثار زیادی از ظروف سفالین ، ظروف سنگی ومضرغی ،ابزارهای رزم ، اشیاء ووسایل زیستی مانند گواشواره ودست بند وحتی اسباب بازی کودکان واشیاء بسیار ظریفی چون نورن کشف شده است .این آثار واشیای کم نظیر که از دل خاک های تالش ، رودبار ، رستم آباد ، رحمت آباد ، دیلمان ،املش ، اشکور و...بدست آمده اند .مدارکی معتبر ومستند دال بر مدنیت چندهزار این سرزمین گواهی می دهند برخی از آثار یافته شده در گیلان شباهت زیادی با آثار کشف سال پیش هستند حتی برخی از آثار واشیای کشف شده در گیلان شباهت آشکاری با آثار کشف شده در سرزمین میان دورود ( بین النهرین ) دارند ، آثار واشیای یافت شده در تپه های باستانی گیلان بویژه تپه های رودبار ، دیلمان ، تالش واملش که امروزه در موزه های ایران وجهان ومجموعه های خصوصی ، شکفتی بینندگان را بر می انگیزند ، نشان داد که ساکنان گیلان در دوره های پیش از تاریخ با علوم وفنون ، خط ، هنرهای زیبا وصنایع مختلف ، اشنایی داشته ودر برخی از این زمینه سرآمد دوران خود بوده اند.

 
کاری از پوران حاجتی