جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

حکومت دوستی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکومت دوستی

حکومت دوستی


دوستی باید مثل حکومت باشد، مثل یک دولت، مثل یک پادشاهی و امپراطوری. هیچ گاه آرمان شهرها و مدینه فاضله درست نشده است، حتی آن روزی که روی زمین کمتر از انگشتان دست انسان بود. همه حکومت ها همیشه و همه جا با مشکلاتی مواجه بودند. توی بهترین حکومت های تاریخ، آدم هایی بودند که شب گرسنه می خوابیدند. برخی راه ها ناامن بود. توی همه حکومت ها دستگاه دادگستری بود و بودن این قوه یعنی وجود بدی و جرم و جنایت. اما حکومت ها با وجود این مشکلات هم پایدار می ماندند.
وقتی مشکلات حکومت ها زیاد می شد و امور کار از دست حاکمان خارج می شد و به مردم ظلم می شد و مردم در فشار بودند، اعتراض ها برمی خاست. برای یک گرانی ساده قند، حکومتی را ویران نمی کنند. اما اگر مشکلات تلنبار شود، اعتراض ها بلند خواهد شد. برای یک مشکل و دو مشکل و سه مشکل، انقلاب نمی شود و حکومتی جای خود را به حکومتی دیگر نمی دهد، اما وقتی حکومتی ناکارآمد شد، فرومی پاشد.
دوستی باید مثل حکومت باشد، مثل یک امپراطوری. نباید یک مشکل یا دو مشکل ویرانش کند. هیچ دوستی ای بدون مشکل و اختلاف نیست، هیچ رفاقتی مدینه فاضله نیست و هیچ دو انسانی شبیه هم نیستند، حتی اگر تفاوت شان در سرانگشتانشان باشد و بس. دوستی وقتی ارزشمند شود، وقتی احترام یک امپراطوری را داشته باشد، با یک بداخلاقی و ناراحتی فرو نمی پاشد و با یک اختلاف متزلزل نمی شود.

دوستی باید مثل حکومت باشد، مثل یک دولت، مثل یک پادشاهی و امپراطوری.


سایت پنج روز