جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

حکایتی از گلستان سعدی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکایتی از گلستان سعدی

حکایتی از گلستان سعدی


تربیت

پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت: این فرزند توست تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خویش ، ادیب خدمت کرد متقبل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فصل و بلاغت منتهی شدند .

ملک دانشمند را مواخذت کرد و معاقبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی . گفت: بر رای خداوند روی زمین پوشیده نماند  که تربیت یکسان است و طباع مختلف.