جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

حمام کسما و پُل خشتی گازِ روبار صومعه سرا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حمام کسما و پُل خشتی گازِ روبار صومعه سرا

Loading the player...

سلام دوستانِ همراه، در سفر به نقاط مختلف گیلان این بار قراره به شهرستانِ صومعه سرا بریم و درباره ی حمام قدیمیِ کسما و پُلِ خشتی گازِروبار اطلاعاتی کسب کنیم.

از مرکز استان که به طرف غرب بریم، بعد از طی مسافتِ 25 کیلومتر، به شهرستانِ صومعه سرا می رسیم. بناهای مذهبی و تاریخیِ زیادی در این شهرستان به جا مونده. حمام کسما هم یکی از بناهای قدیمیِ صومعه سراست که در روستای کسما قرار داره و مربوط به دوره ی قاجاره. اطرافِ این حمام، کوچه های زیاد وجود داره که به بازار راه پیدا می کنه و نشون می ده در جای پُر رفت و آمدی ساخته شده. قسمت های مختلف حمامِ کسما از این قراره: سربینه، میاندَر، صحن اصلی، نظافت خانه، فضای شستشو ، خزینه، سرد درون و گرم درون. قوس های جناقی، از نوعِ پنج و هفت، وظیفه ی انتقال بار 12 عدد پوششِ گنبدی شکل رو به پایه های بنا به عهده دارن. بالای این گنبدها، گُلجامهایی برای تامینِ نور و تهویه قرار داره. در سال 1342 دگرگونی هایی در بعضی قسمت هایی ابن بنا پدید اومده. غیر از حمام کسما، از پُلِ خشتیِ گاز روبار هم قراره دیدن کنیم. پُلی که در جاده ی رشت-صومعه سرا در مسیرِ جاده ی شاه عباسی به طولِ 5/48 و عرضِ 5/4 متر، روی رودخونه ی گازروبار ساخته شده. شالوده ی اصلیِ بنا مربوط به دوره ی صفوی و قاجاره. پل گاز روبار یک دهانه ی اصلی و دو دهانه ی فرعی کوچیک داره. مصالح به کار رفته در این پل شامل آجر وَ مَلاتِ گچه که پایه هاش با سنگِ ساروج ساخته شده. این پُل در دوره ی قاجار به دستورحاجی یوسف بلگوری، بازسازی شد. متاسفانه در سال های اخیر، پل گازِ روبار رو با استفاده از بتون، بازسازی کردن که اصالت و زیبایی اونو مخدوش کرده با این حال جزو آثارِ ملی به ثبت رسیده.

دوستان ، به پایانِ سفرِمون رسیدیم، تا سفرهای بعدی، بدرود.

عوامل برنامه :

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

Hi together, traveling to different parts of Gilan, this time going to the city and about our Some'esara Bath Old Bridge adobe Gazrvbar Ksma and learn information.


Let the capital of the West, a distance of 25 kilometers, the city reached Some'esara. Many historical and religious monuments in the city where Mvndh. Ksma bath time one of the old buildings of the monastery's Ksma Srast the village and the Qajarh period. Around the bath, there is much that I'll find a way to market and make the place look busy and incomes made. Different parts of going to the bathroom Ksma: Srbynh, Myandr, main floor, cleaning house, laundry room, Khzynh, the cold and warm inside. Jnaqy arches, of five and seven, 12 times the task of transmitting to the base of the dome-shaped cover for Darren. The high domes, to provide light and ventilation Gljamhayy is located. In 1342 in some parts of his transformation into the road. Ksma of Bath, the bridge is going to make adobe Rvbar gas. Road Bridge in the City - The Shah Abbasi Some'esara road length 5 / 48 and width 5 / 4 meter, on the Rvdkhvnh Gazrvbar made. The main foundation of the Safavid period and Qajarh. Gas main span and two span bridge Rvbar a little like a minor. Materials used in the bridge of stone, brick and mortar with mortar made Gchh a basic pH. The bridge in the Qajar period Dstvrhajy Blgvry Yousef, was rebuilt. Unfortunately, in recent years, gas Rvbar bridge using concrete, repair the damage it has originality and beauty of this part of the record.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed