حقوق و تکالیف مردم در محله

در تعریف از محله می‌توان گفت محله مجموعه‌ای خانه‌های کنار هم در فضای جغرافیایی خاص است. 
برخی از حقوق مردم محله عبارتند از: 
ایجاد امنیت پایدار، حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها در محله، ایجاد پایگاههای فرهنگی ورزشی هنری، زیبایی و پاکیزگی محله، امنیت جامعه محور، حفظ زیبایی محله، حفظ پاکیزگی محله، حفظ ایمنی در محله، حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها در محله
بی شک زمانی که عده‌ی زیادی از مردم در ناحیه‌ای زندگی می‌‌کنند، فراهم آوردن زمینه‌هایی برای حفظ سلامت آنان بسیار مهم است. 
یکی از حقوق شهروندان در محله انجام دادن اعمالی‌ست که سلامت مردم را تضمین می‌نمایند. یکی از چیزهایی که با سلامت شهروندان به طور مستقیم در ارتباط است بهداشت محله است. جمع کردن زباله‌ها و انتقال آن‌ها به خارج از فضای شهری و از بین بردن آن‌ها، هدایت فاضلاب‌های تولید شده در شهر به نقاط خارج از شهر با تجهیزات و زیرساخت‌هایی که برای همین هدف در نظر گرفته می‌شود از جمله شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب. 
پاک نمودن آب‌راه‌ها از اشیاء و زباله‌ها و پسماندهای احتمالی برای جلوگیری از جمع شدن و ماندن آن در جوی‌ها که اصلی‌ترین مکان رشد حشرات موذی‌ست. 
بهداشت، سبب می‌شود حیوانات و حشرات موذی مثل موش و سوسک از سطح شهر پاک شود. از دیگر حقوق شهروندان در حوزه‌ی بهداشت و سلامت ایجاد درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی‌ست. دسترسی به این مکان‌ها برای درمان سریع‌تر و به ویژه فوریت‌های پزشکی اهمیت دارد چون باید در کمترین زمان مصدومان و بیماران به درمانگاه، برده شوند. 
 

گوینده:سیده جماور هاشمی