حقوق شهروندی در منشور جهانی حقوق شهری

همایش منشور جهانی حقوق شهری، سال 2004 در بارسلونا و همایش مباحثه اجتماعی قاره آمریکا سال 2004 در کیوتو برگزار شد. حاصل از این دو همایش، دیدگاه‌هایی بود که در زمینه‌ی شهر و شهرنشینی و حقوق ساکنان شهرها مطرح شد. 
با توجه به جامعیت این منشور دربارۀ حقوق شهروندان، برخی از ماده‌های آن به این قرارند: 
بهره‌برداری اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی از فضاهای عمومی شهر مختص شهروندان است. 
بنابراین همۀ شهروندان حق دارند در مالکیت قلمرو شهری مشارکت داشته باشند. 
توسعه شهر باید به طور متعادل و بدون اخلال در روند حفاظت از میراث هنری، تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی شهر انجام شود. 
مدیریت شهری باید به صورت شفّاف انجام پذیرد. 
همه شهروندان حق دارند از نظام دادرسی عادلانه بهره‌مند شوند. فراهم آوردن زمینه‌ای برای دفاع قانونی رایگان با هدف پشتیبانی از شهروندان فقیر ضرورت دارد. 
همه شهروندان حق دارند از امنیت اجتماعی و همزیستی بر پایه آرامش، مسئولیت مشترک و تنوع فرهنگی بهره‌مند شوند. 
بهره‌مندی از سلامت جسمی و روانی و دسترسی به خدمات عمومی بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌ها حق همه شهروندان است. 
بهره‌مندی از تسهیلات آموزشی بدون تبعیض، حق همه شهروندان است. 
تمامی اعمال کمیسیون مسئول، اداره‌ها و سازمان‌های قضایی، یا تلاش‌های اجتماعی با هدف ایجاد مانع برای عملی شدن این منشور، یا مسدود ساختن راه مشارکت افراد و گروه‌ها در مدیریت شهر و تصمیمات مرتبط با زندگی در شهر، ناقض حقوق شهروندی تلقی می‌شود. 
 
گوینده:سیده جماور هاشمی