حفظ پاکیزگی و ایمنی در محله

هر شهروند موظف است در حفظ پاکیزگی محله خود بکوشد. نریختن زباله و همکاری با افرادی که برای پاک سازی فعالیت می‌کنند و همچنین رعایت نکته‌های بهداشت عمومی از جمله‌ی این وظایف است. این نکته را باید همواره یادآوری نمود که ایجاد آلودگی‌ها در درجه اول به خود ساکنان محل آسیب می‌رساند. اگر در محله یا محل کار، نظافت فردی و جمعی رعایت شود آلودگی‌ها و بیماری‌هایی که حشرات موذی و جانوران ایجاد می‌کنند گریبان همه را خواهد گرفت. برای حفظ ایمنی در محله، هر شهروند موظف است ایمنی خود و دیگر افراد را در نظر داشته باشد. ساخت و ساز یا تخریب و تعمیر باید به گونه‌ای باشد که ایمنی مردم و همسایه‌ها در محله تأمین شود و موجب آسیب و خسارت به دیگران نشود. بهره‌مندی از حقوق شهروندی منوط به رعایت وظایف شهروندی‌ست. 
زندگی شهری زمانی با کیفیت خواهد بود که شهروندان از حالت انفعال به در آمده، به شهروند فعال ارتقا یابند و با مسئولان همکاری نمایند و در ساختن شهری زیبا و امن و با کیفیت بکوشند. 
 

گوینده:سیده جماور هاشمی