سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

حصیر و اسباب شوری - آداب و رسوم در شهر لنگرود - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حصیر و اسباب شوری - آداب و رسوم در شهر لنگرود

حصیر و اسباب شوری - آداب و رسوم در شهر لنگرود


تمام حصیر های ریز و درشت را تا می زدند و بر سر می گذاشتند و در رودخانه یا استخر یا نهر های بزرگ می شستند وخشک می کردند برای شستن حصیر ها و ... پودرهای شستوی وجود نداشت. زن ها پا برهنه در آب می رفتند و حصیر را در آب رها می کردند. حصیر چین می خورد و بعد یکدسته کاه مچاله شده را با یک دست بر عرض محور می کشیدند با دست دیگر آن را لوله می کردند، اسباب برنجی خانه(سینی ، سماور، آفتابه و لگن دستشویی ، قندان و ...)لوازم مسی (دیگ، تشت، تیان، سر پوش مسی و....) و لوازم بلوری همه و همه را به حیاط خانه می آوردند. و با یک مشت کاه و مقداری خاکستر اجاق یا خاک تمیز می کردند و به این کارها خانه تکانی (دچین-فیچین)می گفتند. دچین به معنای بگذار است و فیچین به معنای بردار .