جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

حرف A - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حرف A

حرف Aدوستان عزیز امروز می خواهیم به کمک کاغذ و چند تای ساده یکی از حروف انگلیسی را درست کنیم. شما می توانید به کمک این کاردستی یکی از حروف انگلیسی را به کوچکترها معرفی کنید.

1. ابتدا کاغذ را از سمت عمودی و افقی به 5 قسمت مساوی به کمک تا تقسیم کنید.

ما برای این کاردستی نیاز به دو تکه کاغذ داریم.

بهتر است از کاغذی به ابعاد 75 در 75 میلی متر استفاده کنید.

2. قسمت بالا و پایینی را در امتداد نقطه چین ها نشان داده شده به سمت داخل تا کنید.

3. در امتداد نقطه چین های نشان داده شده کاغذ را به سمت بیرون تا کنید.

بخش اول کاردستی شما تمام شده است. از این قسمت برای داخل کاردستی استفاده می شود.

4. برگه دیگر را که به 5 قسمت تقسیم کرده اید بردارید و سمت چپ و راست آن را به سمت داخل تا کنید.

5. اولین بخش را درون دومی قرار دهید.

6. در امتداد نقطه چین های مورب تایی به سمت بیرون بزنید.

7. حرف A شما کامل شده و می توانید از آن برای آموزش کوچکترها استفاده کنید.

منبع:تبیان