سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

حاصل کار شیرینه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حاصل کار شیرینه

حاصل کار شیرینه


Loading the player...

عنوان اثر: حاصل کار شیرینه

شاعر : محسن خورشیدی

آهنگساز: محمدرضا ابریشم کار

تنظیم کننده: محمدرضا ابریشم کار

خواننده : حسین قوامی


متن شعر

وقتی  آفتاب واکونه  خو چومانه سویه آسمان خنده کونه                وقتی آفتاب چشمانش را می گشاید آسمان خنده میکند

روشنی کویانه جور پر گیره   هرتا سامان دیلانه زنده کونه                    روشنایی که بر بالای کوهها پر گرفته است به هرگوشه اي دلها را زنده میکند

دارانه شاخانه سر بولبول خو عشق امره گوله شرمنده کونه             بر سر شاخه ها بلبل با عشق خود گل را شرمسار می سازد

تا کی واگرده فصل بهار / فارسه اَمی موقع کار                       تا که فصل بهار برمي گردد  / وقت کار ما آغاز میشود

اوروز اَیه کی پا بیگیره /  اَمی سبزه بوسته توم بجار                           آن روز میآید که پا بگیرد / خزانه برنج سبز شده مان

ان كار مايه چول واجه پايه  جوره كوده آسينه                         سرمايه اين كار / پا هاي گل آلوده / و آستين هاي بالا زده است

وقتي با آواز / نیشا کونیم باز / اّ چند كله زمينه                       وقتي با آواز / نشا میکنیم / اين چند قطعه زمين را

ويجين دوباره / آخره کاره وقته  كي چوم بيدينه                      وجين و دوباره / آخرین مرحله كار است / و موقعي است كه بايد ديده شود

با اَمي  قوت اَمی همرایی / حاصیله کاره كي  شیرینه                       با زور بازو وهمراهی ما / حاصل کار شیرین می شود

******                                                ********

هاتو کی آمی بجاره کاریم / شُکر خودایه اَمی لب داریم                     همین طور که شالیزار را کشت میکنیم / شکر خدارا بر لب خود داریم

هرسال کی بجه بوجوراَوریم / به دیل دِ غمی ناریم                         هرسال که برنج ها   را بالا می آوریم / در دل دیگر غمی نداریم

هر چی سختیه اَمی جان هینیم / تیجه داره اَمره بجه بینیم                             هرچه سختی است به جان میخریم / با داره تیز برنج را درو می نماییم

کروجه میان اوشانه َ همه / دسته دسته دیچینیم                               همه آنها را در انبار برنج / دسته دسته می چینیم

******                                                  ********

ای خودا جان / تره قوربان                                          ای خدا جان / قربان نو

امي ديل و امي جان   تي عشقه ره بي قراره                        دل و جان ما از عشقت بي قرارست

امي ياري / بوكون كاري                                            يار و ياور ما هستي كار كن

جه ديل خوشي  / غم وغورصه اَمی ورجه دواره                    از دلخوشي زياد  غم وغصه از ما دور شود

اَن میانی / تو کی دانی                                               در این میان / تو میدانی

در اَدونیا اَمی رزق و روزي تنها هن بجاره                              در این دنیا تنها روزي ما  همین شالیزار است

اَمی زحمت / داره قیمت                                             تلاش ما / قیمت و بها دارد

اوروز کی اَمی سفره تی ورجا برکت بداره                           آن روز که سفره مان با تو و درکنار تو برکت داشته باشد

*******                                                                    *******

هاتو کی آمی بجاره کاریم / شُکر خودایه اَمی لب داریم                    همین طور که شالیزار را کشت میکنیم / شکر خدارا بر لب خود داریم

هرسال کی بجه بوجوراَوریم / به دیل دِ غمی ناریم                    هرسال که برنج ها   را بالا می آوریم / در دل دیگر غمی نداریم

هر چی سختیه اَمی جان هینیم / تیجه داره اَمره بجه بینیم                      هرچه سختی است به جان میخریم / با داره تیز برنج را درو می نماییم

کروجه میان اوشانه َ همه / دسته دسته دیچینیم / ايلاهي خير بيدينيم        آنها را بعد در انبار برنج / دسته دسته می چینیم  /الاهي از اين خير و بهره ببينيم

******                                                  ********