سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

حاج حاجکه جی نی کرایه خونه هگیره - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حاج حاجکه جی نی کرایه خونه هگیره

حاج حاجکه جی نی کرایه خونه هگیره


از پرستو کرایه خانه می گیرد.کنایه ازخسیسی بیش از حد.‏
در مایه های : به پشه خون بده کارت خون می گیره

منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی