جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

جوان! پژمرده مباش - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جوان! پژمرده مباش

جوان! پژمرده مباشای پسر! هرچند توانی عاقل باش. نگویم که جوانی مکن؛ لیکن جوانی خویشتن‌دار باش. از جوانان پژمرده مباش که جوان شاطر (چابک و زرنگ) نیکو بُوَد. از جوانان جاهل مباش که از شاطری بلا نخیزد و از جاهلی بلا خیزد. بهرهٔ خویش به حسب طاقت خویش از روزگار بردار؛ که چون پیر شوی، خود نتوانی. چنانکه آن پیر گفت: «چندین سال، خیره غم خوردم که چون پیر شدم، خوبرویان مرا نخواهند. اکنون که پیر شدم، خود ایشان را نمی‌خواهم.»
برگرفته از کتاب حکایتها و لطیفه‌های تربیتی