سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جشنواره های سنتی در روستاهای تالش نشین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جشنواره های سنتی در روستاهای تالش نشین

Loading the player...

نمایش‌ها‌ی آئینی سنتی پشتوانه، تاریخچه و متدولوژی دارد و قصد دارد در اجرای خود پیام و مفهومی را در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی و اقتصادی به مخاطب منتقل کند. همچنین گاه با زبان طنز، حرف‌های فلسفی مهمی را با تماشاگران در میان می‌گذارد.

از محاسن جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی این است که دست‌اندرکاران متوجه می‌شوند در اقلیم‌های مختلف چه سنت‌ها و آیین‌هایی وجود دارد و این آیین‌ها در جشنواره به مردم معرفی می‌شود و این خود نوعی تعامل فرهنگی محسوب می‌شود.

بی شک یکی دیگر از اهداف برگزاری نمایش‌های آیینی, سنتی لزوم کشف جنبه‌های مغفول مانده و ناشناخته نمایش‌های آیینی - سنتی ایران است. از محاسن جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با در نظر گرفتن هدف فوق این است که دست‌اندرکاران متوجه می‌شوند در اقلیم‌های مختلف چه سنت‌ها و آیین‌هایی وجود دارد و این آیین‌ها در جشنواره به مردم معرفی می‌شود و این خود نوعی تعامل فرهنگی محسوب می‌شود


Shows support for traditional ritual, history and methodology, and plans to implement the message and meaning in various fields including cultural and economic to transmit to the audience. Also, sometimes with humor, the audience leaves with a philosophical career.

Merits of the festival is a traditional ritual and stakeholders understand what are the different watering regimes Yynhayy traditions and rituals of the festival to the people there and it is introduced and this is a kind of cultural interaction.

Undoubtedly, another goal of the ritual shows, traditional shows the necessity to explore the unknown aspects of ritual and neglected - is the traditional Iranian.

Merits of the traditional festival of celebration and considering the above is that those involved are aware of different watering regimes, what traditions and rituals Yynhayy there and this is presented in the festival and its people is a form of cultural interaction