جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش رادیو گرجی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول پخش رادیو گرجی

جدول پخش رادیو گرجی


 

کنداکتور برنامه‏ های رادیوگرجي مركز گيلان سال 1390

 

رديف

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

نام برنامه

مدت

نام برنامه

مدت

نام برنامه

مدت

نام برنامه

مدت

نام برنامه

مدت

نام برنامه

مدت

نام برنامه

مدت

1

پز راديويي

3:00

پز راديويي

3:00

پز راديويي

3:00

پز راديويي

3:00

پز راديويي

3:00

پز راديويي

3:00

پز راديويي

3:00

2

اعلام سرود ج.ا.ا

1:00

اعلام سرود ج.ا.ا

1:00

اعلام سرود ج.ا.ا

1:00

اعلام سرود ج.ا.ا

1:00

اعلام سرود ج.ا.ا

1:00

اعلام سرود ج.ا.ا

1:00

اعلام سرود ج.ا.ا

1:00

3

قرآن و ترجمه

3:00

قرآن و ترجمه

3:00

قرآن و ترجمه

3:00

قرآن و ترجمه

3:00

قرآن و ترجمه

3:00

قرآن و ترجمه

3:00

قرآن و ترجمه

3:00

4

احوالپرسي و اجرا

4:00

احوالپرسي و اجرا

4:00

احوالپرسي و اجرا

4:00

احوالپرسي و اجرا

4:00

احوالپرسي و اجرا

4:00

احوالپرسي و اجرا

4:00

احوالپرسي و اجرا

4:00

5

آرم اهم خبرها

00:30

آرم اهم خبرها

00:30

آرم اهم خبرها

00:30

آرم اهم خبرها

00:30

آرم اهم خبرها

00:30

آرم اهم خبرها

00:30

آرم اهم خبرها

00:30

6

خلاصه مهمترين خبرها

3:30

خلاصه مهمترين خبرها

3:30

خلاصه مهمترين خبرها

3:30

خلاصه مهمترين خبرها

3:30

خلاصه مهمترين خبرها

3:30

خلاصه مهمترين خبرها

3:30

خلاصه مهمترين خبرها

3:30

7

تقويم تاريخ

7:00

تقويم تاريخ

7:00

تقويم تاريخ

7:00

تقويم تاريخ

7:00

تقويم تاريخ

7:00

تقويم تاريخ

7:00

تقويم تاريخ

7:00

8

توليدي
معماري و فرهنگ ايراني

10:00

توليدي
مولوي در جهان

10:00

توليدي
خاورميانه در هفته

10:00

توليدي
اسلام آئين رحمت

10:00

توليدي
آمريكا نگاه از درون

10:00

توليدي
راهي بسوي نور

10:00

توليدي
اسلام تغذيه و سلامتي

10:00

9

آرم راديو و اجرا

1:00

آرم راديو و اجرا

1:00

آرم راديو و اجرا

1:00

آرم راديو و اجرا

1:00

آرم راديو و اجرا

1:00

آرم راديو و اجرا

1:00

آرم راديو و اجرا

1:00

10

مشروح خبرها

10:00

مشروح خبرها

10:00

مشروح خبرها

10:00

مشروح خبرها

10:00

مشروح خبرها

10:00

مشروح خبرها

10:00

مشروح خبرها

10:00

11

اعلام تفسير

00:30

اعلام تفسير

00:30

اعلام تفسير

00:30

اعلام تفسير

00:30

اعلام تفسير

00:30

اعلام تفسير

00:30

اعلام تفسير

00:30

12

تفسير روز

3:30

تفسير روز

3:30

تفسير روز

3:30

تفسير روز

3:30

تفسير روز

3:30

تفسير روز

3:30

تفسير روز

3:30

13

موسيقي و سرود

3:00

موسيقي و سرود

3:00

موسيقي و سرود

3:00

موسيقي و سرود

3:00

موسيقي و سرود

3:00

موسيقي و سرود

3:00

موسيقي و سرود

3:00

14

 

توليدي شناور

9:00

توليدي
قفقاز در هفته

9:00

توليدي شناور

9:00

توليدي ايران در مسير پيشرفت

9:00

 

توليدي شناور

9:00

توليدي
ايران در آيينه هفته

9:00

توليدي با ما به ايران بياييد

9:00

15

خداحافظي

1:00

خداحافظي

1:00

خداحافظي

1:00

خداحافظي

1:00

خداحافظي

1:00

خداحافظي

1:00

خداحافظي

1:00