جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

جاکلیدی پوست گردویی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جاکلیدی پوست گردویی

جاکلیدی پوست گردوییوسایل لازم برای ساختن جاکلیدی

دو پوست گردوی توخالی سالم و بدون ترک خوردگی

زنجیر 10 سانتیمتر کافی است

چسب چوب

میخچه 1 عدد

حلقه فلزی برای انداختن کلید

..........................................................

یک گردو را ازوسط بشکنید مغزش را خارج کنید.میخچه را داخل اولین سوراخ زنجیرفرو کنید و داخل یک قسمت از پوست گردو بگذارید.

دور پوست گردو  را چسب چوب بزنید و هر دو قسمت  را به هم بچسبانید.صبرکنبد تا خوب خشک شود.

حلقه را در زنجیر فرو کنید و کلید را به آن بیاویزید.

اگر دوست داشتید می توانید پوست گردو را رنگ آمیزی کنید.

منبع:تبیان