جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

ثابت کن دو مساوی چهار نیست! - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثابت کن دو مساوی چهار نیست!

ثابت کن دو مساوی چهار نیست!


در درس هندسه سال دوم دبیرستان باید انواع استدلال های ریاضی را یاد می گرفتیم. یاد می گرفتیم که برای اثبات یک گزاره ویژه چه مسیری را طی کنیم تا از نظر علم ریاضی پذیرفته شده باشد. قرار بود معنای مقدمه و استدلال و ارتباط بین این دو تا را که به حکم کلی منتهی می شود، درک کنیم. معلم مان روش مخصوصی داشت. بعد از تدریس مقدمه، به جای این که مسئله های ساده طرح کند تا این روش های استدلال را عملا تمرین کنیم، ازمان می خواست گزاره هایی را ثابت کنیم که نادرستی شان روشن بود! مثلا ۲=۴ یا ۳<۹ یا ۲+۳= ۷. یعنی مقدمه هایی پیدا کنیم که به کمک آن ها و با روشی کاملا منطقی، بشود نشان داد که این گزاره های نادرست، درستند.
سه جلسه روی این تمرین توقف کردیم. اوایل کند پیش می رفتیم اما بعد خیلی زود برای هر گزاره نادرستی مقدمه ای جور می کردیم که بتواند درستی ش را نشان بدهد. بعد از جلسه سوم معلم مان به چیزی که می خواست رسیده بود؛ ما فرق مقدمه و استدلال را فهمیده بودیم. دریافتیم که برای رسیدن به جواب درست، مقدمه و استدلال هر دو باید درست باشند. و اینکه اگر کسی به گزاره نادرستی چسبیده باشد حتما معنایش این نیست که منطق ندارد و اصول استدلال را یاد نگرفته؛ بلکه احتمال دارد بر مبنای مقدمات غلط، استدلال درستی کرده باشد.
معلم بعد از تمرین ها از ما خواست یافتن مقدمات مناسب برای گزاره های نادرست، تمرین ثابت و همیشگی مان باشد؛ آن هم نه فقط برای درس ریاضی، برای همه زندگی. خواست در مواجهه با هر گزاره ای سعی کنیم بفهمیم مقدماتی که باعث می شوند آدم ها آن را باور کنند چیست؛ حتا اگر آن گزاره، یک گزاره غلط باشد. معلم مان می گفت اگر نتوانیم مقدمات یک گزاره ویژه و استدلال مخصوص آن گزاره را مجسم کنیم، حق نداریم ادعا کنیم آن گزاره نادرست است. وقتی می خواهیم با عقیده ای مخالفت کنیم، حتما باید بدانیم که این عقیده از کجا آمده و چه چیزی باعث شده که به نظر صاحبش منطقی برسد.
درسی که من در سال دوم دبیرستان گرفتم فرق بین بحث و مجادله را توضیح می دهد: بحث، گفت وگویی است که طرفین آن همدیگر و استدلال های همدیگر را درک می کنند؛ حتا اگر با هم موافق نباشند. مجادله، مخالفت صرف است. مخالفت است، وقتی حتا توی ذهنت هم نمی توانی مقدمات گزاره ای را که غلط تشخیص داده ای، مجسم کنی.سایت پنج روز