جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

تی چراغ ده امه تاریکه دنتاوه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تی چراغ ده امه تاریکه دنتاوه

تی چراغ ده امه تاریکه دنتاوه


تی چراغ ده امه تاریکه دنتاوه
چراغ تو دیگر به تاریکی ما نمی تابد.
گوشه چشمی به ما نداری، مهری به ما نداری ، یادی از ما نمی کنی
منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی