جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

تی پوچ آغوز فکاشتی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تی پوچ آغوز فکاشتی

تی پوچ آغوز فکاشتیاشاره به انجام کار عبث یا اشتباهی که فرد نادان اصرار بر انجام آن داشته و انجام داده ‏است.‏
آغوز: گردو (از نام این میوه ترکیب معروف آغوزدار را نیز داریم)‏
فکاشتی: کاشتی

منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی