جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

تی فند می چموش بنده،تی اوستا می شاگرد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تی فند می چموش بنده،تی اوستا می شاگرد

Loading the player...

فوت و فن تو بند کفش من و استاد توشاگرد من است.

پیش من پز نیا من دستت را خوانده ام.من صد تا تو و استادت را در جیبت دارم.

این قدر منم منم نکن،تازه باید بیایی پیش من درس بگیری.

 

 

 

 

 

I trick my shoelaces and my master is my disciple.

Cooking Show me your hand I've read. I Astadt hundred to you in my pocket.

I do so I just have to come before my lesson.