جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

تی صدته فند، امی چموش بنده - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تی صدته فند، امی چموش بنده

تی صدته فند، امی چموش بندهتی: تو
صدته: صدتا
فند: همون فن
امی: ما
چموش: نوعی کفش یا گالش بند دار (یا شاید هم همون چیز شبیه چلیپا باشه که از مچ تا ‏با لای زانو م پوشیدن)‏
بند : بند
حل کردن صد ترفند و حیله تو در حد بنبستن بند کفش من نیست.

 

منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی